office-bg.jpg

Årsredovisning & bokslut

Årsredovisning & bokslut

Bokslutet är en avgörande del av företagets verksamhet, där vi förmedlar viktig information till externa intressenter som leverantörer, banker och kreditinstitut. Det utgör en väsentlig faktor vid bedömningen av företagets kreditvärdighet.

ABD Groups redovisningskonsulter utför detta arbete enligt Reko-standarder, samarbetar med företagets revisorer, ansvarar för att styrelse- och bolagsstämmoprotokoll upprättas och säkerställer att all dokumentation lämnas in till myndigheterna i rätt tid.

I bokslutet ingår även att ABD Group upprättar alla nödvändiga bilagor. Bilagorna underlättar för företagsledningen att förstå bokslutet och se vilka underlag som ligger till grund för olika poster.

För aktiebolag ser vi till att årsredovisningen upprättas enligt gällande lagar och normer.

För kunder som vi sköter den löpande redovisningen för är det naturligt att vi även fullföljer uppdraget med bokslutet. Vi erbjuder också detta till kunder som själva bokför löpande under året men inte har möjlighet att avsluta med ett bokslut.

Utöver bokslutet kan ABD Group även bistå med delårsrapporter, månadsbokslut och andra relaterade tjänster.

Våra andra tjänster

Rulla till toppen